Asociatīvi – Metaforisko kāršu izmantojums profesionālajā darbā

Asociatīvi – Metaforiskās kārtis ir unikāla projektīvā metode, kuru var izmantot ļoti plašā profesionālā spektrā. Gan individuālā darbā, gan ar grupām; gan ģimenē, gan biznesā. Kārtis stimulē radošo potenciālu un komunikāciju, kas savukārt nodrošina komunikatīvo prasmju attīstīšanu un radošās domāšanas aktivizēšanu, sarežģītu situāciju risināšanai.

Izmantojot metaforiskās kārtis spēles veidā varam paskatīties uz dzīvi ar cita cilvēka acīm, tai pat laikā stiprinot toleranci pret citādu viedokli un pārliecību. Izmantojot mūsu iztēli, mēs varam trenēties saprast mūsu jūtas, vēlmes, rīcību, kā arī apkārtējo cilvēku jūtas, vēlmes un rīcību. Kā arī izprast dziļāko būtību cilvēciskuma eksistencei.

Kārtis māca klausīties sarunas partneri un veidot ar viņu kontaktu ne – konkurējot un ne – nosodot. Tās rada drošu un draudzīgu atmosfēru, lai varētu atklāti izteikt savas domas, jūtas un apmainīties ar tām ar citiem dalībniekiem. Ar kāršu palīdzību tiek veicināti iekšējie dziednieciskie procesi un veicināts personīgais veids, kā pārvarēt krīzes. Darbs ar kārtīm pārsteidzoši dziļi diagnosticē problēmu un ātri to palīdz risināt.

Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti gan ar tradicionālajām kāršu kavām, gan autordarbiem, gan Jeļenas Belinskajas radītām kāršu kavām un spēli “Trejdeviņu valstība”. Visas piedāvātās metodikas ir izmantojamas profesionāli kā arī personīgi.

Semināra programma:

  1. Teorētiskais pamatojums metaforsiko kāršu pielietojumam psiholoģiskajā konsultēšanā. Metaforisko kāršu rašanās vēsture. Dažādi paņēmieni un tehnikas kā izmantot metaforiskās kārtis. Iepazīšanās ar dažādiem metaforisko kāršu veidiem.
  2. Metaforsiko kāršu praktiskais pielietojums konsultēšanā un darbam ar grupu. Konsultēšana sarežģītu situāciju risināšanā/ izvēļu izdarīšanā. Metaforisko kāršu pielietojums darbā ar ģimeni. Darbs ar bailēm. Pasaku terapija profesionālās deformācijas un emocionālās izdegšanas sindroma gadījumā.
  3. Transformācijas spēles. Transformācijas spēļu rašanās vēsture. Pamatprincipi un spēles radīšanas noteikumi. Iepazīšanās ar autores spēli “Trejdeviņu valstība”.

Semināru vada:

Jeļena Belinskaja (Minska, Baltkrievija) – psiholoģe, psihodrāmas speciāliste, pasaku, mākslas un smilšu terapijas speciāliste. Vairāku publikāciju un grāmatu autore.

Seminārs notiek:

I grupa – 15.08.2019. no plkst.10.00- 17:00 un 16.08.2019. no 10:00-17:00

II grupa – 17.08.2019. no plkst.10.00- 17:00 un 18.08.2019. no 10:00-17:00

Rīgā. adrese tiks precizēta. Tā atkarīga no grupas lieluma.

Dalības maksa: 100 Eur (iekļautas kafijas pauzes un darbam nepieciešamie materiāli, PVN)

Semināra darba valoda
: krievu ar tulkojumu uz latviešu valodu.

Pieteikties: moreno.instituts@gmail.com vai zvanot: 29357376, Jolanta

Pieteikus tiks apstiprināts, ja tiks iemaksāta drošības nauda 20.00 EUR apmērā. Neierašanās gadījumā šī nauda netiek atgriezta.