Semināru cikls – Dvēsele darbībā

Tēmas:
1. “ES ESMU NEATKĀRTOJAMS”   – 2017. g. 20. IX  18:00-21:00 (Ko vērta ir cilvēka pašvērtība? Kā to stiprināt?)

2. “KĀPĒC ES TĀ DARU?”  – 2017. g. 18. X   18:00-21:00 (Kā mūsu rīcību ietekmē bijušais un apkārt esošais?)

3. “VAI ES DRĪKSTU JUST?”  – 2017. g.  8. XI  18:00-21:00 (Emocionālā inteliģence jeb ko darīt ar savām jūtām?)

4. “AKMENS AZOTĒ”  – 2017. g. 6. XII  18:00-21:00 (Uzkrātie aizvainojumi)

KAM: visiem, kam interesē psihodrāma.

KUR: Rīgā, Etnas ielā 6.

Tiks izmantotas psihodrāmas un sociometrijas metodes.

Atbalsta “Moreno institūts Latvijā”.

Maksa – 20 eiro.

Nodarbības vadīs psihodrāmas praktiķis Uģis Segliņš.

Pieteikties pa telefonu 29215360 vai e-pastu: ugis_s@inbox.lv