Viens nav cīnītājs

Aktīvās darbības metodes, darbam ar grupu

Semināru cikls (60. ak. stundas)

Mērķauditorija: dažādu nozaru speciālisti, kuriem profesionālais darbs ir saistīts ar grupu nodarbību vadīšanu, darbu ar grupām, risinot dažāda rakstura situācijas.

Mērķis: sniegt informāciju par grupas dažādiem procesiem, kuri var ietekmēt grupas produktivitāti. Iepazīstināt ar dažādām aktīvās darbības metodēm, lai veicinātu grupu darbu produktivitāti.

Tēmas:

  • Grupu raksturīgākie tipi
  • Grupas robežas un ētika
  • Grupas normas un kultūra
  • Grupas mīti un stāsti
  • Grupas attīstības dinamika
  • Pielietojamās aktīvās metodes katrā grupas attīstības pakāpē
  • Grupas vadītāja personība un tās loma grupas attīstības procesā

Veids: praktiskā tipa nodarbības ar teorijas atbalstu. Darbā tiks izmantotas arī psihodrāmas tehnikas.

Apmācības vadīs: Jolanta Baltiņa Mg.psych, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas speciāliste

Apmācības notiks:  Katru nedēļas trešdienu vakaros no plkst.18:00-21:00

Pirmā nodarbība 13.09.2017.

Kur notiks: Lāčplēša ielā 43/45-5, Rīgā

Apmaksa: 270 Eur (t.sk.PVN,  izdales materiāli un kafijas pauzes).
Latvijas skolu psihologu asociācijas biedriem 5% atlaide.

Pieteikties un/vai jautāt: moreno.instituts@gmail.com

Apliecinājums: Par visu kursa apmeklējumu dalībnieki saņems Moreno institūta Latvijā apliecinājumu par dalību apmācībā.