Psihodrāmas līderis

Prasības: augstākā izglītība un asistenta izglītība
Līmenis: kvalifikācijas celšana
Mācību ilgums: 3.gadi
Mācību stundas: 940 stundas
Tituls: Psihodrāmas līderis
Eksāmens: Disertācija (supervizora vadībā) un eksāmens uz vietas, ar cita institūta TEP piedalīšanos
Nākamās grupas sākums: 2018. gads

Apmācības nolūks ir, lai nodrošinātu studentus ar instrumentiem, zināšanām un vairāk drošības labi vadīt, būt gatavam pareizi un nesarežģīti vadīt psihodrāmas darbavietā un pašpieredzi grupās.

Pastiprināti pievērsīsies padziļinātai J.L. Moreno teorijai un citām nozīmīgām teorijām. Teorētiskie semināri tiks paziņoti vienu gadu iepriekš, lai studenti varētu sevi iepriekš sagatavot katram no tiem.